Foyer Gallery comes to Kanata

June 13 – 24, 2018. “Foyer Gallery comes to Kanata”, a show hosted by the Kanata Civic Art Gallery,  features eight Foyer Gallery artists: Elisabeth Arbuckle, Margaret Chwialkowska, Sharon Collins, Eiko Emori, Erika Farkas, Susan Ragheb, Katrin Smith, and Roy … Read More

1 3 4 5 6 7 8 9 11